Poniedziałek, 17 maja, imieniny Brunon, Sławomir, Wera Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
Jak zostać członkiem
Jak zostać członkiem
A A A
Dodano: 07.02.2011

   Co trzeba zrobić, żeby zostać czlonkiem Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby?

Tak naprawdę niewiele. Wystarczy chcieć...popierać cele statutowe i...wypełnić odpowiednią deklarację.

 

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zgodnie z zapisami Statutu zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych
   

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:

 • Posiada pełnię zdolności do czynności prawnych
 • Nie jest pozbawiona praw publicznych
 • Złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań na rzecz ich realizacji.
   

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:

 • Popiera działalność Stowarzyszenia,
 • Uznaje jego Statut
 • Udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej
   

Składki na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.

Wpisanie na listę członków Stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i odesłaniu (dostarczeniu) do biura Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. 

 

 

Pobierz deklaracje:

Osoba fizyczna

Gospodarstwa agroturystyczne

Osoba prawna - stowarzyszenie

Osoba prawna - firma


„Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

więcej