Poniedziałek, 17 maja, imieniny Brunon, Sławomir, Wera Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
PROJEKTY WSPÓŁPRACY
PROJEKTY WSPÓŁPRACY
A A A
Dodano: 10.04.2014

http://cieszynskakraina.pl/files/_files/loga_razem1.jpg

Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania  4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” , projekt: „Promocja Obszarów Wiejskich Elementem Rozwoju”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Tytuł projektu: "Promocja Obszarów Wiejskich Elementem Rozwoju"

Cel: Rozwój turystyki na terenach działania; Stowarzyszenie LGD "Cieszyńska Kraina" i Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby poprzez promocję oferty turystycznej obu regionów: Śląska Cieszyńskeigo i Szwajcarii Kaszubskiej od lutego do grudnia 2014 r. w postaci drukowanych materiałów promocyjnych. Cel ten odnosi się do oparcia projektu o wykorzystanie zasobów turystycznych i dziedzictwa przyrodniczego regionu Śląska Cieszyńskiego i Kaszub.
 

Partnerzy:

Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" z siedziba w Skoczowie , ul. Mickiewicza 9, 83-430 Skoczów

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, z siedzibą w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy

 

Zaplanowane zadania:

  • Opracowanie i druk przewodnika
  • Opracowanie i druk ulotki
  • Opracowanie i druk plakatów
  • Nagranie filmu promocyjnego
  • Uszycie stroi reklamowych - maskotki regionalnej - SREL i UTOPIEC
  • Promocja regionów z udziałem makotki






„Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

więcej