Poniedziałek, 17 maja, imieniny Brunon, Sławomir, Wera Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
O Stowarzyszeniu
O Stowarzyszeniu
A A A
Dodano: 07.02.2011

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jest organizacją, która od 1996 roku zajmuje się promocją turystyczną pięknej Ziemi Kaszubskiej.

Jednak pierwszych sukcesów zrealizowanych przedsięwzięć można doszukać się już w 1995 roku. Wówczas w lutym roku w Kartuzach odbyła się I Kaszubska Konferencja Turystyczna, Jej uczestnicy, samorządy kaszubskie, uznali, że efektywniej i ekonomiczniej będzie, wspólne podejmowanie różnorodnych akcji służących właściwej promocji produktów turystycznych regionu oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Kaszub w świetle dobrego postrzegania naszego województwa.

O dotychczasowej aktywności stowarzyszenia najlepiej świadczą uzyskane efekty, a zwłaszcza ten najważniejszy: ciągłe zwiększające się zainteresowanie regionem oraz dokonujące się przeobrażenia infrastrukturalne i organizacyjne. Fakty te mają istotny wpływ na jakość i zakres oferty turystycznej. Dzięki temu coraz częściej wiele osób wybiera za cel swojego wypoczynku - Kaszuby.
Profesjonalnie realizowana promocja turystyczna regionu przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby niejednokrotnie doceniona została przez pomorską branżę turystyczną i władze naszego województwa. Od kilku lat współpracujemy z Polską Organizacją Turystyczną i ...... zawsze, z wszystkimi zainteresowanymi rozwojem i promocją turystyki naszego regionu.

    Proces formowania się i nadania Stowarzyszeniu roli Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany przez członków Stowarzyszenia w połowie 2004 roku, kiedy to zrodziła się idea realizacji Programu Leader+ i organizacji LGD na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej. W ramach Pilotażowego Programu Leader+ trwającego w Polsce w latach 2004 – 2006 STK zrealizowało dwa projekty. Wynikiem pierwszego z nich było zaktywizowanie mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej, którzy wspólnie stworzyli Zintegrowaną Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla naszego regionu. Jednocześnie Stowarzyszenie w ramach projektu dostosowało swoje struktury i otrzymało status Lokalnej Grupy Działania. Drugi projekt był realizacją zaplanowanych w ZSROW przedsięwzięć.
Kolejny okres programowania, który trwał od 2007 przewidywał znaczne środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania działające na terenie całego kraju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Dzięki aktywności mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej i przy ich szerokim udziale opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju dla 9 gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Przywidz, Sierakowie, Somonino, Sulęczyno, Stężyca i Żukowo. Na jej realizację Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Nowy okres programowania niesie nowe możliwości na dofinansowanie. Z pomocą mieszkańców została opracowana kolejna nowa Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2020. Główne założenia strategii to rozwój turystyki i rekreacji oraz przetwórstwo spożywczych produktów lokalnych. Na realizację założeń LSR podpisano umowę z UMWP opiewającą na kwotę 15 mln zł. Połowa tej kwoty przeznaczona będzie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy.


„Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

więcej