Środa, 21 kwietnia, imieniny Jarosław, Konrad, Selma Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Nordic Walking w celu stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego na terenie Szwajcarii Kaszubskiej
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Nordic Walking w celu stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego na terenie Szwajcarii Kaszubskiej
A A A
Dodano: 21.05.2014

 

Beneficjent
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby


Umowa o dofinansowanie:UDA-RPPM.08.01.02-00-058/09–02 z dnia 16 października 2009r.


Planowany koszt całkowity projektu: 272 961,12 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 271 325,27 PLN


Środki Beneficjenta wynoszą:

Wkład własny (15% kosztów kwalifikowanych) – 42 334,64 PLN
Koszty niekwalifikowane – 1 635,85 PLN

Poziom dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
 

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: październik 2010 roku
 

Cel, zakres i rezultaty projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Nordic Walking w celu stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego na terenie Szwajcarii Kaszubskiej.

Zakres projektu:

- stworzenie strony internetowej

- stworzenie systemu identyfikacji wizualnej

- stworzenie systemu znakowania szlaków NW

- przygotowanie i druk publikacji

- wykonanie gadżetów reklamowych

- reklama w prasie, radio oraz TV

- szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej.


Planowane rezultaty projektu:

Podstawowym rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby turystów korzystających z wytworzonego produktu turystycznego oraz liczba osób przeszkolonych w ramach projektu


Kontakt:
Joanna Kozimor – Koordynator Projektu

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ul. Klasztorna 1

83-300 Kartuzy

Telefon: 0-58 736 77 88
Fax: 0-58 736 77 88
e-mail: asiak@kaszuby.com.pl


 


„Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

więcej