Środa, 21 kwietnia, imieniny Jarosław, Konrad, Selma Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
Żyj aktywnie, żyj zdrowo - promocja turystyki aktywnej obszaru Szwajcarii Kaszubskiej z wykorzystaniem narzędzi marketingu mobilnego
Żyj aktywnie, żyj zdrowo - promocja turystyki aktywnej obszaru Szwajcarii Kaszubskiej z wykorzystaniem narzędzi marketingu mobilnego
A A A
Dodano: 21.05.2014

Beneficjent
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby


Partnerzy Projektu
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”


Umowa o dofinansowanie: UDA-RPPM.08.01.02-00-033/12–01 z dnia 2 lipca 2012 roku.


Planowany koszt całkowity projektu: 243 150,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 230 650,00 PLN


Środki Beneficjenta wynoszą:

Wkład własny (15% kosztów kwalifikowanych) – 34 597,50 PLN
Koszty niekwalifikowane – 12 500,00 PLN

Poziom dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
 

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: wrzesień 2013 roku
Cel, zakres i rezultaty projektu:

Celem projektu jest promocja turystyki aktywnej obszaru Szwajcarii Kaszubskiej z wykorzystaniem narzędzi marketingu mobilnego.

Zakres projektu:

- zebranie informacji o turystyce aktywnej i wydanie publikacji

- strona internetowa turystyki aktywnej

- stworzenie znaku turystyki aktywnej na bazie QR code

- promocja turystyki aktywnej Szwajcarii Kaszubskiej

- udział w targach turystycznych

- wykonanie elementów reklamowych.


Planowane rezultaty projektu:

Podstawowym rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby  turystów korzystających z wytworzonych produktów turystycznych i wzrost liczby turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej.


Kontakt:
Joanna Kozimor – Koordynator Projektu

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ul. Klasztorna 1

83-300 Kartuzy

Telefon: 0-58 736 77 88
Fax: 0-58 736 77 88
e-mail: asiak@kaszuby.com.pl


 


„Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

więcej