Poniedziałek, 24 kwietnia, imieniny Bona, Horacja, Jerzy Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
O Stowarzyszeniu
O Stowarzyszeniu
A A A
Dodano: 07.02.2011

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jest organizacją, która od 1996 roku zajmuje się promocją turystyczną pięknej Ziemi Kaszubskiej.

Jednak pierwszych sukcesów zrealizowanych przedsięwzięć można doszukać się już w 1995 roku. Wówczas w lutym roku w Kartuzach odbyła się I Kaszubska Konferencja Turystyczna, Jej uczestnicy, samorządy kaszubskie, uznali, że efektywniej i ekonomiczniej będzie, wspólne podejmowanie różnorodnych akcji służących właściwej promocji produktów turystycznych regionu oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Kaszub w świetle dobrego postrzegania naszego województwa.

O dotychczasowej aktywności stowarzyszenia najlepiej świadczą uzyskane efekty, a zwłaszcza ten najważniejszy: ciągłe zwiększające się zainteresowanie regionem oraz dokonujące się przeobrażenia infrastrukturalne i organizacyjne. Fakty te mają istotny wpływ na jakość i zakres oferty turystycznej. Dzięki temu coraz częściej wiele osób wybiera za cel swojego wypoczynku - Kaszuby.
Profesjonalnie realizowana promocja turystyczna regionu przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby niejednokrotnie doceniona została przez pomorską branżę turystyczną i władze naszego województwa. Od kilku lat współpracujemy z Polską Organizacją Turystyczną i ...... zawsze, z wszystkimi zainteresowanymi rozwojem i promocją turystyki naszego regionu.

    Proces formowania się i nadania Stowarzyszeniu roli Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany przez członków Stowarzyszenia w połowie 2004 roku, kiedy to zrodziła się idea realizacji Programu Leader+ i organizacji LGD na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej. W ramach Pilotażowego Programu Leader+ trwającego w Polsce w latach 2004 – 2006 STK zrealizowało dwa projekty. Wynikiem pierwszego z nich było zaktywizowanie mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej, którzy wspólnie stworzyli Zintegrowaną Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla naszego regionu. Jednocześnie Stowarzyszenie w ramach projektu dostosowało swoje struktury i otrzymało status Lokalnej Grupy Działania. Drugi projekt był realizacją zaplanowanych w ZSROW przedsięwzięć.
Nowy okres programowania, który trwa od 2007 r. przewiduje znaczne środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania działające na terenie całego kraju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Dzięki aktywności mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej i przy ich szerokim udziale opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju dla 9 gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Przywidz, Sierakowie, Somonino, Sulęczyno, Stężyca i Żukowo. Na jej realizację Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.


Lokalna Strategia Rozwoju zakłada wsparcie dla szeregu przedsięwzięć podejmowanych przez mieszkańców i instytucje publiczne mające służyć poprawie jakości życia na naszym obszarze oraz szeroko rozumianemu rozwojowi pięknej Ziemi Kaszubskiej.
Objęte LSR gminy wchodzą w skład powiatu kartuskiego (8 gmin) oraz powiatu gdańskiego (gmina Przywidz).
Całkowita powierzchnia obszaru Lokalnej Grupy Działania wynosi 1 250 km2 co stanowi 6,83 % całej powierzchni województwa pomorskiego – największą gminą obszaru jest gmina Kartuzy (207 km2), najmniejszą - gmina Chmielno (79 km2 powierzchni).
Według danych GUS w 2006 roku obszar LGD zamieszkiwało w sumie 115 131 osób (liczba ludności zameldowanej na pobyt stały). Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy gminy Kartuzy (27,07%) – najmniejszym udziałem w tym zakresie charakteryzują się natomiast mieszkańcy gminy Sulęczyno – 4,27%.

Statut Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę LGD. www.kaszubylgd.pl