Sobota, 24 października, imieniny Areta, Marta, Marcin Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
Rozpoczęcie naboru na certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze Blisko Natury
Rozpoczęcie naboru na certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze Blisko Natury
A A A
Dodano: 26.06.2015

 

Certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze “Blisko Natury” jest certyfikatem turystyki zrównoważonej przyznawanym obiektom turystyki wiejskiej, w szczególności gospodarstwom agroturystycznym posiadającym specjalistyczną ofertę w zakresie turystyki przyrodniczej w tym przede wszystkim skierowaną na aktywność turystyczną w obszarach Natura 2000.

W związku z uzyskaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska procedura nadawania certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna, co daje okazję do zdobycia certyfikatu podnoszącego rangę obiektu turystyki wiejskiej i dającemu okazję dotarcia do nowych klientów

Harmonogram naboru na Certyfikat:

Przyjmowanie zgłoszeń: 23 czerwca - 08 lipca 2015 r.
Audyt Wstępny: 23 czerwca – 14 lipca 2015 roku.
Audyt Certyfikujący (wyjazdy terenowe do obiektów): 15 lipca - 15 września 2015 r.
Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: październik 2015 r.
Uroczyste rozdanie certyfikatów: październik/listopad 2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie ankiety online dostępnej TUTAJ i nadesłanie ofert turystycznych (lub założeń do oferty w przypadku jej braku) najpóźniej do dnia 08 lipca 2015 roku na adres e-mail:

agroturystyka.natura@gmail.com

Regulamin nadawania Certyfikatu oraz Załączniki dostępne są na stronie: http://natura2000.org.pl/2015/06/nabor-na-certy...

Aby wziąć udział w procesie certyfikacji należy spełnić następujące warunki: 1. Być właścicielem/współwłaścicielem/osobą zarządzającą gospodarstwem agroturystycznym lub innym obiektem turystyki wiejskiej 2. Gospodarstwo lub właściciel/ współwłaściciel/osoba zarządzająca musi być zrzeszona w dowolnej organizacji mającej w swoim zakresie działalności rozwój turystyki 3. Należy wyrazić zgodę na udział w naborze, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety audytu oraz wyrazić zgodę na wizytę komisji certyfikującej, zapoznać się z Regulaminem Nadawania Certyfikatu ‘Blisko Natury” oraz zaakceptować jego warunki i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie oraz formularze oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w procesie naboru na certyfikat “Blisko Natury” przyjmowane są do dnia 08 lipca 2015 roku za pomocą formularza ankiety (j.w.)

 
 
 
 
 

 

 

Certyfikat “Blisko Natury” nadawany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu “Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serdecznie pozdrawiamy, Zespół projektu "Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)"
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa
tel. +48 +22 8510402, -03, -04, agroturystyka.natura@gmail.com

 
 
 

„Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

więcej