Środa, 21 kwietnia, imieniny Jarosław, Konrad, Selma Bądź na bieżąco DODAJ DO ULUBIONYCH SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
RADIO FACEBOOK
TROPEM SRELA
GRA
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dodaj obiekt/ogłoszenie
A A A
Od 12 lat pomagają dzieciom i młodzieży wielorako niepełnosprawnej oraz ich rodzinom.
Dodano: 04.05.2011

Dane kontaktowe:
tel.(058) 684-19-10
www: /www.kfron.ovh.org
email: kaszubskafundacja@interia.pl

Adres:
Starkowa Huta 35 83-312, Hopowo  Zobacz na mapie Zobacz na mapie


Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” powstała w Starkowej Hucie w 1997 roku. Założyli ją rodzice niepełnosprawnych dzieci, pragnący pomóc nie tyko swoim dzieciom pokonywać kolejne kroki na drodze do sprawności.

Zaczęli od stworzenia Ośrodka Hipoterapii. Jedna z matek zdobyła kwalifikacje hipoterapeuty i przy pomocy koników polskich, bardzo cierpliwych i spokojnych zwierząt, pracowała nad rozluźnianiem przykurczonych mięśni, nad wypracowywaniem prawidłowych wzorców poruszania się. Podopiecznych przybywało. Dzieci dorosły do wieku szkolnego... tylko nie było w okolicy takiej szkoły, która mogłaby przyjąć dzieci, które nie chodzą, nie mówią choć przecież pragną tak jak wszystkie inne dzieci poznawać świat, być z rówieśnikami.

Dlatego właśnie fundacja „Podaruj trochę słońca” założyła drugi ośrodek: Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy. Placówka powstała w Pierszczewie gmina Stężyca, w 90letnim budynku starej szkoły. Rehabilitacja ruchowa, hydroterapia, hipoterapia, logopedia, komunikacja alternatywna, muzykoterapia, zajęcia ruchu rozwijającego, terapia zajęciowa, zajęcia edukacyjne, trening jedzenia i czystości, stymulacja zmysłów to codzienne zajęcia podopiecznych. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dowożona z części terenu powiatu kościerskiego oraz powiatu kartuskiego. Dowozy od początku były integralną formą pomocy niepełnosprawnym świadczoną przez Fundację. Na rozległym terenie wsi Kaszubskich jest to koniecznością. Na początku słonecznym busem była wysłużona Nysa, pieszczotliwie zwana „Nyssanem”. Dziś potrzeby dowozowe podopiecznych Fundacji zaspokajają 3 mikrobusy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Duża w tym zasługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansował zakup aut. PFRON wspiera też inne działania Fundacji.

Fundacja obejmuje też wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia. Dwóch terapeutów posiada uprawnienia NDT do pracy z tak małymi dziećmi oraz wieloletnią praktykę. Doświadczenie wyraźnie wskazuje, iż dużo lepsze wyniki pracy rehabilitacyjnej uzyskuje się z dziećmi, które zostały objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Fakt ten motywuje Fundację do podjęcia wysiłku utworzenia Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Specjalistycznych Terapii w Sikorzynie. Budynek dawnej szkoły przekazała Fundacji w nieodpłatne użytkowanie Gmina Stężyca. W chwili obecnej Fundacja prowadzi w tym budynku integracyjną świetlicę środowiskową. Główne skrzydło budynku przygotowywane jest do remontu.

 


Nadrzędne cele Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”:

* Niesienie pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom na terenie wsi kaszubskiej
* Organizowanie różnych form rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
* Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych
* Organizowanie grup wsparcia
* Tworzenie wolontariatu na terenach wiejskich
* Poszerzanie wiedzy fachowej wśród rodziców i profesjonalistów
* Integrowanie środowiska
* Zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym
* Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

 

Nagrody

Działalność Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” została doceniona i uhonorowana nagrodami.

* Nagroda Bursztynowego Mieczyka za 2000 rok przyznana przez wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa pomorskiego dnia 14 grudnia 2001.
* Nagroda Perła Kaszub za 2002 rok przyznana przez Starostę Kartuskiego w kategorii: „Pomagają Innym” dnia 10. stycznia 2003
* Medal Matki Teresy z Kalkuty przyznany przez JE Biskupa Pelplińskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Starostę Kartuskiego dnia 11. lutego 2005
* Nagroda Niezwykła Polka 2007 przyznana dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Pierszczewie przez Fundację „Przyjaciółka”, Fundację PARTNERS oraz Grupę Akcja Akacja – w ogólnopolskim konkursie dla kobiet aktywnie działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego dnia 24.09.2007


„Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

więcej